W dniu 23.03.2023 r. (czwartek), rozpoczęto I ETAP prac rewitalizacyjnych, na gminnej działce, w miejscowości Tarnowiec (tzw. Dziedzinki). Planowane działania mają przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo na tym obszarze oraz poprawić jego estetykę.

Prace polegały na oczyszczeniu, porządkowaniu terenu, a także na rozpoczęciu rozbiórki stwarzających zagrożenie ruin budynków.

Cały zakres prac obejmuje: wykonanie prac przygotowawczych i porządkowych, rozbiórkę ruin budynku po byłym obiekcie mieszkalnym o rzucie prostokąta 19mx15m z cegły, wraz z pozostałością konstrukcji dachu o objętości materiału z rozbiórki około 288 m3; rozbiórkę ruin budynku gospodarczego o rzucie prostokąta 9mx10,5m z cegły, wraz z pozostałością konstrukcji dachu o objętości materiału z rozbiórki około 62m3; rozbiórkę. ruin budynku gospodarczego o rzucie prostokąta 6mx12m (bez konstrukcji dachowych) o objętości materiału z rozbiórki około 20m3. Wykonawca dokona również rozbiórki i spryzmowania materiału z rozbiórki.

Pracę prowadzi firma Antoni Jurkowski.
Jest to początek działań, które były bardzo częstym postulatem mieszkańców Gminy Tarnowiec.