W Centrum Wystawienniczo–Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Jasionce w dniach 22-23.03 odbyło się Europejskie Forum Rolnicze. Jest to jedno z największych tego typu wydarzeń w Polsce poświęcone tematyce rolniczej.
Forum to dyskusje i spotkania z udziałem przedstawicieli polskiej oraz międzynarodowej polityki, znakomita okazja, aby poznać najnowsze rozwiązania i narzędzia dedykowane podnoszeniu jakości produkcji rolnej, innowacjom w rolnictwie oraz wymianie handlowej na rynku rolno-spożywczym. Rokrocznie wydarzenie gromadzi kilka tysięcy uczestników – rolników, doradców rolnych, producentów i przetwórców, członków branżowych związków rolniczych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji naukowych i branżowych z całej Europy.

Cykl paneli i debat poświęcony rozwojowi i zmianom zachodzącym w polskiej wsi, jej społeczno-gospodarczych uwarunkowań, oczekiwaniom rolników i mieszkańców są bardzo istotne dla lokalnych władz samorządowych.

Gminę Tarnowiec reprezentowała Wójt Agata Augustyn wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich Łubno Szlacheckie i Łubno Opace oraz Panią sołtys Renatą Sajdak. Forum to idealne miejsce do promowania Gminy, regionalnych produktów oraz tradycyjnego jadła. To też bardzo dobra okazja do nawiązania nowych kontaktów i wymiany doświadczeń między samorządowcami z całej Polski.