W 2022 roku zrealizowano budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Dobrucowej i Łubienku. Inwestycja była możliwa dzięki dotacji ze środków stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

W ramach zadania wykonano modernizację:
- drogi dojazdowej w obrębie Dobrucowa (na dz. nr ewid. 422, 137, 131, 78, 81) o długości drogi 364m. Wartość robót wyniosła 77 107,58zł
- drogi dojazdowej obrębie Łubienko (na dz. nr ewid. 48) o długości 350m. Wartość robót wyniosła 55 672,88zł

Całość inwestycji wyniosła 132 780,46 z czego 110 000,00zł pochodziło z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.