Gmina Tarnowiec zakończyła realizacje zadania pt.: "Przygotowanie pomieszczenia na kuchnię w Domu Ludowym w miejscowości: Roztoki." Zadanie było współfinansowane z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025 na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi.

Zakres prac obejmował roboty budowlane w pomieszczeniu przeznaczonym na kuchnię, wymianę drzwi w pomieszczeniu kuchennym oraz prace uzupełniające. Remont pomieszczeń w budynku Domu Ludowego był bardzo potrzebny - Dom Ludowy to główne centrum Wsi. Dzięki realizacji zadania mieszkańcom zostały stworzone odpowiednie warunki do wspólnych spotkań, organizacji wydarzeń kulturalnych, rodzinnych, okolicznościowych. Mieszkańcy otrzymali bezpieczne, estetyczne miejsce w którym mogą się integrować, rozwijać swoje zainteresowania, planować rozwój wsi Roztoki.