Zakończono prace związane z inwestycją: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Tarnowcu polegająca na nadbudowie kondygnacji użytkowej nad istniejącą częścią budynku oraz budowie nowego skrzydła budynku wraz z instalacjami wewnętrznymi w budynku: wodociągową, kanalizacją, gazową, elektryczną, teletechniczną i wentylacji mechanicznej z klimatyzacją” - Etap I

Poniżej przedstawiamy fotorelację z przebiegu inwestycji - począwszy od prac ziemnych aż do momentu zakończenia Etapu I.

Koszt zadania wyniósł 2 351 145,00zł i został zrealizowany przy wsparciu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego.

Inwestycja po całkowitym jej zakończeniu pozwoli na lepszą obsługę mieszkańców oraz spełni wymagania dotyczące poprawy dostępności dla osób niepełnosprawnych.