Uroczyste wręczenie promes na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych

W dniu 20 maja 2021 roku Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowcu Aleksander Radoń na placu wewnętrznym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, uczestniczył w rozdaniu promes na zakup samochodów ratowniczo gaśniczych dla jednostek OSP z terenu województwa podkarpackiego.

Szczególne podziękowania za wsparcie inicjatywy pozyskania środków na zakup samochodu dla OSP Tarnowiec składamy wszystkim lokalnym parlamentarzystom na czele z Panem Marszałkiem Markiem Kuchcińskim, Pani Wojewodzie Ewie Leniart oraz za osobiste zaangażowanie Panu Staroście Adamowi Pawlusiowi oraz Janowi Muzyce etatowemu członkowi Zarządu Powiatu Jasielskiego.

Inwestycja będzie finansowana z:

  • Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego - 350 000,00 zł
  • Gminy Tarnowiec - 300 000,00 zł
  • Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 165 000,00 zł.

W uroczystości uczestniczyli: Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków RP Zbigniew Chmielowiec, Wicemarszałek województwa podkarpackiego Piotr Pilch, Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec wraz z zastępcami st. bryg. Andrzejem Marczenią i st. bryg. Danielem Dryniakiem, Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Bogusław Kida oraz przedstawiciele lokalnych samorządów.

Promesa