Informacja o utrudnieniach w ruchu drogowym - Glinik Polski, Umieszcz

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle informuje, że od dnia 24.05.2021 r. w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło - Łajsce - Zręcin w km 7+510-9+379 w miejscowości Umieszcz i Glinik Polski” z ruchu pojazdów został wyłączony odcinek drogi powiatowej Nr 1850R Jasło - Łajsce - Zręcin w km 8+977.

Objazd dla pojazdów o rzeczywistej masie do 3,5 t wyznaczono drogami gminnymi oraz drogą powiatową Nr 1892R Tamowiec - Wrocanka - Piotrówka zgodnie z załączanym schematem.

Objazd dla pozostałych pojazdów wyznaczono drogami powiatowymi Nr 1850R Jasło - Łajsce - Zręcin, Nr 185IR Jasło (Sobniów) - Łaski - Nowy Glinik-Zarzecze oraz drogą powiatową Nr 1885R Nowy Glinik-Glinik Polski zgodnie z załączanym schematem.

Czasowa zmiana organizacji ruchu będzie obowiązywała do 30.09.2021 r.

Wprowadzone ograniczenia w ruchu kołowym przewidują utrudnienia w kursowaniu komunikacji zbiorowej.

Kierowców prosimy o ostrożna jazdę oraz stosowanie się do tablic objazdowych.

Informacja o utrudnieniach w ruchu drogowym - Glinik Polski, Umieszcz

Informacja o utrudnieniach w ruchu drogowym - Tarnowiec, Czeluśnica

Czasowa zmiana organizacji ruchu będzie obowiązywała do 29.10.2021 r.

Wprowadzone ograniczenia w ruchu kołowym przewidują utrudnienia w kursowaniu komunikacji zbiorowej.

Przepraszamy za utrudnienia. Kierowców prosimy o ostrożna jazdę oraz stosowanie się do tablic objazdowych.

Informacja o utrudnieniach w ruchu drogowym - Tarnowiec, Czeluśnica