Miło nam poinformować, że w dniu 21 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu miało miejsce wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego „SEGREGUJĄC – ŚMIECISZ MNIEJ”, którego organizatorem była Gmina Tarnowiec.

Konkurs realizowany był w ramach projektu nr RPPK.04.02.00-IZ.00-18-003/18, pn. "Rozbudowa PSZOK w m. Tarnowiec wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Tarnowiec", objętego dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.2 Gospodarka odpadami.

Nagrody i wyróżnienia zwycięzcom w imieniu Wójta Gminy Tarnowiec wręczyła Pani Agata Augustyn Sekretarz Gminy Tarnowiec.

W ramach kampanii edukacyjnej związanej z gospodarowaniem odpadami przekazane zostały nagrody rzeczowe dla szkół i przedszkoli z terenu naszej gminy.

Laureatom oraz wszystkim uczestnikom składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów!

Konkurs "Segregując – śmiecisz mniej" - Wyniki