Co to jest

Zerowy PIT dla młodych to preferencja w podatku dochodowym od osób fizycznych, zwana ulgą dla młodych.

Kogo dotyczy

Każdego, kto łącznie spełnia poniższe warunki:

  • uzyskał przychody: z pracy, ze zlecenia, praktyki absolwenckiej lub stażu uczniowskiego,
  • w momencie uzyskania tych przychodów nie ukończył 26. roku życia.

Jak działa

Ulga polega na zwolnieniu z PIT[1] przychodów z pracy, ze zlecenia, praktyki absolwenckiej lub stażu uczniowskiego, uzyskanych przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Przychodów objętych ulgą nie wlicza się do podstawy obliczenia zaliczek na podatek w trakcie roku i do podstawy obliczenia podatku w rocznym zeznaniu podatkowym. Zasadę tę stosuje się zarówno do płatników (np. zakładów pracy, zleceniodawców), jak i podatników, którzy samodzielnie obliczają podatek (zaliczki na podatek).

Stosowanie ulgi przez płatnika nie wymaga żadnych działań ze strony podatnika

Ulga dla młodych działa z mocy ustawy. Podatnik nie składa w tej sprawie żadnego oświadczenia czy wniosku swojemu płatnikowi (np. pracodawcy).