Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu  19 kwietnia 2021 r. zmarł  Kazimierz Mika, były Zastępca Wójta Gminy Tarnowiec.

Obowiązki Zastępcy Wójta Gminy Tarnowiec pełnił w latach 2002-2009. W latach 1992-2010 pełnił funkcję Dyrektora Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu.

Długoletni członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowcu, w latach 2001-2011 Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Tarnowcu.

Cześć Jego Pamięci!