Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w domu ludowym w Potakówce

W dniu 15.04.2021r. została podpisana umowa na wykonanie wymiany stolarki drzwiowej i okiennej w Domu Ludowym w Potakówce. Koszt wymiany wynosi  25 365,84 zł, w tym 20 000,00 zł ze środków funduszu sołeckiego, pozostała kwota 5 365,84 zł została zapewniona z rezerwy ogólnej Wójta Gminy Tarnowiec.

W ramach zadania zostaną wykonane następujące prace: wymiana 2 sztuk drzwi aluminiowych wraz z demontażem starych drzwi, oraz wymiana 15 sztuk okien PCV o różnych wymiarach wraz demontażem starych okien.