W dniu 26.03.2021r. została podpisana umowa na wykonanie budowy nowych odcinków linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Tarnowiec na łączną kwotę 132 450,00 zł.

Budowa odcinków linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Tarnowiec

Tym razem wykonane zostaną dwa odcinki oświetlenia drogowego:

  1. budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Łajce - droga powiatowa Nr.1850R, działka o nr ew.194 tzw. „Cechówki” – koszt wykonania zadania: 69 307,44 zł (w tym fundusz sołecki: 3 644.60 zł);
  2. budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Wrocanka (przysiółek Porąbka) etap II- droga powiatowa Nr 1892R, działka o nr ew. 843/2 - koszt wykonania zadania: 63 142,57 zł (w tym fundusz sołecki: 10 000.00 zł).