Miło nam poinformować, że w związku z uruchomieniem przez Zarząd Województwa Podkarpackiego nowej edycji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 Gmina Tarnowiec tym razem do uczestnictwa zgłosiła sołectwo Roztoki.

Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025

Sołectwo Roztoki wyraziło chęć wzięcia udziału w nowej edycji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025. Rozmowa w sprawie uczestnictwa w Programie odbyła się w Urzędzie Gminy w Tarnowcu w dniu 01.03.2021r. przy udziale Pani Sekretarz Agaty Augustyn oraz radnego sołectwa Roztoki Pana Łukasza Ptaszka, sołtysa wsi Roztoki Pana Pawła Rosia oraz Pań z KGW Roztoki na czele z Panią Prezes Agnieszką Roś.

Pierwsze spotkanie informacyjno – szkoleniowe w formie online miało miejsce dnia 24.03.2021r. i z ramienia Gminy uczestniczyła w nim Pani Aneta Jarecka.

Przypominamy, że w poprzednich edycjach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi udział brały: sołectwo Gąsówka i sołectwo Łubno Szlacheckie.