Gmina Tarnowiec złożyła  wniosek do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu o dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2021.

Sportowa Polska

Nazwa zadania „Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej poprzez budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Nowym Gliniku oraz modernizację dwóch sal gimnastycznych w Szkole Podstawowej w Tarnowcu”.

Całkowity koszt zadania wynosi 739 886,00 zł, kwota dofinansowania z FRKF 369 943,00 zł, tj. 50 % kosztów kwalifikowanych. Realizacja zadania planowana jest na 2022 rok.