Informujemy mieszkańców, w szczególności mieszkańców sołectwa Brzezówka, że w dniu 15.03.2021 r. zwróciliśmy się z prośbą do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. o ujęcie w "Programie budowy/modernizacji przystanków kolejowych na lata 2020 – 2025" budowy przystanku kolejowego w miejscowości Brzezówka.

Budowa peronu pasażerskiego w m. Brzezówka

Zadanie budowy przystanku kolejowego zostało wstępnie zakwalifikowane w Programie Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 151/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r, o nazwie: Budowa peronu pasażerskiego w m. Brzezówka gm. Tarnowiec, lecz z przyczyn ekonomicznych musieliśmy w dniu 24.02.2021 wycofać nasze uczestnictwo w tym programie.

Pragniemy nadmienić że Program budowy/modernizacji przystanków kolejowych na lata 2020 – 2025 jest dla Gminy o wiele korzystniejszy, a wysokość dofinansowania wynosi do 100 % wydatków kwalifikowanych. Informujemy, że po licznych naszych interwencjach projekt został wstępnie zakwalifikowany do wykonania, gdyż zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna jest realizacja w/w zadania dla mieszkańców sołectwa Brzezówka.

 

Przewodniczący Rady Gminy Tarnowiec
Jarosław Pękala

p.o. Wójta Gminy Tarnowiec
Miłosz Leszkiewicz