Informujemy mieszkańców Gminy Tarnowiec, że istnieje możliwość zakupu węgla sortu: orzech i kostka w Gminie Jasło w cenie 1850 zł/brutto za tonę.

W dniu 15.06.2023 gościliśmy w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu Sędzie Annę Marię Wesołowską.

5 czerwca 2023r. w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Gliniku Polskim odbył się jubileuszowy XX gminny konkurs recytatorski i plastyczny "Twórczość Marii Konopnickiej w słowach i obrazach"

V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów

21 czerwca br. z inicjatywy Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości współpracującej z Europolem odbędzie się V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów.

Kondolencje

Najgłębsze wyrazy żalu i współczucia oraz słowa otuchy dla Pani Małgorzaty Fryc z powodu śmierci MAMY Ś. P. Krystyny Bonar składają: Agata Augustyn – Wójt Gminy Tarnowiec wraz z pracownikami urzędu gminy i wszystkich podległych jednostek, Jarosław Pękala - Przewodniczący Rady Gminy Tarnowiec wraz z Radnymi, Sołtysi.

Kampania informacyjno – edukacyjna

Przez najbliższe miesiące, mieszkańców będą odwiedzać „przy furtce” doradcy domowi – uczniowie szkół podstawowych. Ich zadaniem będzie przekazanie informacji jak dbać o środowisko, jakie znaczenie mają obszary zieleni, co to są zmiany klimatu oraz zorientowanie się jakie są Państwa uwagi co do tych zagadnień.

Kondolencje

Panu Józefowi Markowi – Sołtysowi wsi Nowy Glinik wyrazy najgłębszego współczucia oraz szczere kondolencje z powodu śmierci Mamy składają: Agata Augustyn – Wójt Gminy Tarnowiec, Jarosław Pękala – Przewodniczący Rady Gminy Tarnowiec, Radni Gminy Tarnowiec, Pracownicy Urzędu Gminy w Tarnowcu

Podziękowanie

Wszystkim, którzy okazali nam wyrazy współczucia i odprowadzili naszą Mamę Śp. Helenę Sanocką w dniu 25.05.23 r. na miejsce wiecznego spoczynku składamy serdeczne podziękowanie. Dziękujemy również ks. Proboszczowi oraz księżom celebrującym uroczystą mszę świętą. Podziękowanie składamy również Pani Wójt i pracownikom Urzędu Gminy Tarnowiec. Dziękujemy również za intencje mszalne, wieńce i kwiaty.
Synowie: Zygmunt Sanocki i Kazimierz Sanocki.

Miło nam poinformować, że 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Tarnowiec: Czeluśnica, Tarnowiec, Umieszcz, Glinik Polski, Łubienko, Sądkowa, otrzymało dofinansowanie w ramach "Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych -  Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych"

Przedłużenie obowiązywania stopni alarmowych

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia, które do 31 sierpnia 2023 roku przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych