W dniu 07.10.2023 roku w Tarnowcu na terenie zakładu POLSKI BAZALT przeprowadzone zostały gminne ćwiczenia jednostek OSP.

O godzinie 9:30 na placu w pobliżu stadionu odbyła się zbiórka, podczas której Komendant Gminny Jarosław Lula przedstawił pozorowaną sytuację pożarową i ratowniczą na terenie zakładu wraz z dokładnym omówieniem wszystkich pozostałych epizodów. Przydzielono zadania oraz sprawdzono łączność, omówiono wszelkie zasady bezpieczeństwa.

O godzinie 10:00 zastępy w kolejności alarmowania do zdarzenia udawały się alarmowo na miejsce ćwiczeń, gdzie doszło do pozorowanego pożaru na terenie jednego z budynków warsztatowych. Zgodnie z wstępnymi informacjami wewnątrz budynku znajdowały się dwie osoby. Pierwsze jednostki, które docierały na miejsce zdarzenia miały za zadanie organizacje akcji gaśniczej, wprowadzenie rot gaśniczych celem przeszukania i ewakuacji osób poszkodowanych oraz opanowanie sytuacji pożarowej. Po przeszukaniu i ewakuacji rannych przekazano ich pod opiekę kolejnych przybyłych zastępów, które utworzyły już wcześniej punkt medyczny w bezpiecznej strefie i tam udzielały KPP.

Pozorowany pożar był dużych rozmiarów przez co zaangażowanych było wiele jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu gminy. Utworzone zostały dwa punkty czerpania wody, które obsługiwały jednostki OSP posiadające motopompy pożarnicze i lekkie samochody ratowniczo-gaśnicze. Jeden na rzece Jasiołce w miejscowości Dobrucowa oraz drugi na bazie zbiornika przeciwpożarowego w Tarnowcu. Zadanie punktów czerpania wody polegało na zasilaniu średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych, które dowoziły wodę na miejsce działań, tam do zrzutu postawione zostały dwa zbiorniki na wodę typu tanker: jeden z JRG PSP Jasło, a drugi będący na stanie OSP Łajsce. Ciężkie samochody gaśnicze pobierały wodę ze zbiornika i zajmowały się dystrybucją wody na potrzeby rot gaśniczych. Dla dodania realizmu za budynkiem, który w trakcie pozoracji objęty był pożarem podpalone zostały baloty siana imitujące zadymienie i częściowo warunki pożarowe. W  budynku warsztatowym zostało wywołane pozorowane zadymienie, aby dodać realizmu w trakcie przeszukania budynku ograniczając znacząco widoczność. Założenia realizowane były przez kilkadziesiąt minut, wszystkie jednostki miały swoje zadania i realizowały szerokie założenia.

W ćwiczeniach udział brały: lekki zastęp z Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle, zastęp z KSRG OSP Tarnowiec, po dwa zastępy z OSP Roztoki i OSP Łajsce i po zastępie z jednostek OSP  Wrocanka, OSP Czeluśnica, OSP Potakówka, OSP Łubno Szlacheckie, OSP Łubienko, OSP Nowy Glinik, OSP Dobrucowa, OSP Brzezówka, OSP Umieszcz i OSP Sądkowa - łącznie 16 zastępów straży pożarnej.

Po zakończonych ćwiczeniach przeprowadzono zbiórkę, podczas której podsumowane zostały założenia. Dodatkowo dla strażaków czekał poczęstunek, a także możliwość pełnego zapoznania się z zakładem.

Ćwiczeniom przyglądał się dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Edward Gronek, a także władze gminy na czele z Panią Wójt Agatą Augustyn i Przewodniczącym Rady Gminy Panem Jarosławem Pękalą.

Wójt Gminy Tarnowiec Agata Augustyn wraz z Komendantem Gminnym Ochotniczych Straży Pożarnych Jarosławem Lulą i Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego Markiem Gruszkosiem podziękowali Prezesowi Polskiego Bazaltu Panu Stanisławowi Rokickiemu za udostępnienie firmy na potrzeby ćwiczeń przeciwpożarowych.