Informacja o utrudnieniach w ruchu drogowym

Uwaga kierowcy! Informujemy, że w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka - Piotrówka w km 0+412- 1+320 w miejscowościach Tarnowiec i Wrocanka" od dnia 10.08.2023 r. z ruchu kołowego wyłączony zostanie wyżej wskazany odcinek drogi powiatowej.

Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz trybie postępowania związanego z tą modernizacją

Strategia ZIT MOF Jasło

„Sześć gmin: Jasło, Dębowiec, Kołaczyce, Skołyszyn, Tarnowiec oraz miasto Jasło zjednoczyło siły, by wypracować wspólną strategię działań, która przyniesie najlepsze korzyści dla regionu i jego mieszkańców.  

Dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Informujemy o przyznaniu dofinansowania Gminie Tarnowiec na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tarnowiec"

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarnowcu

Gmina Tarnowiec zakończyła prace budowlane w ramach zadania: „Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarnowcu”. Nowy obiekt jest już dostępny dla mieszkańców Gminy Tarnowiec od 1 sierpnia.

Modernizacja dróg na terenie Gminy Tarnowiec

Końcem lipca br. dokonano odbioru prac drogowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja dróg na terenie Gminy Tarnowiec w roku 2023". Łączna długość zmodernizowanych odcinków dróg, to  1 355 m.b dróg.

W remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeluśnicy zakończono prace przy dobudowie nowego boksu garażowego.

Silna Biało - Czerwona

Tegoroczne obchody święta Wojska Polskiego, zaplanowane na dni 12 – 15 sierpnia odbędą się pod hasłem „SILNA BIAŁO – CZERWONA”. Minister Obrony Narodowej - Mariusz Błaszczak zaprasza na szereg imprez o charakterze ogólnopolskim oraz lokalnym.

"Adam Loret powrócił do Jasła" - Premiera filmu

27 lipca w Jaśle odbyła się uroczysta regionalna premiera filmu  „Loret – leśnik z charakterem”. Film opowiada  historię Adama Loreta, pierwszego naczelnego dyrektora Lasów Państwowych, w którego postać wciela się Lesław Żurek.

Zapraszamy organizacje działające na terenie naszej gminy do złożenia wniosku w Konkursie Grantowym w ramach projektu OWES2, organizowanego przez Podkarpacką Agencję Konsultingowo Doradczą.