Wsparcie tworzenia przedsiębiorczości

Stowarzyszenie Pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na operacje w zakresie Tworzenia przedsiębiorczości na obszarze LGD, Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Stowarzyszenia: http://www.nowagalicja.pl/nabory-wnioskow/ogloszenia-o-naborze/1-2021/

Zagospodarowanie otoczenia szkół publicznych z terenu Gminy Tarnowiec – SP Tarnowiec i SP Łubno Szlacheckie

W dniu 28 maja 2021r. Gmina Tarnowiec podpisała umowę na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie otoczenia szkół publicznych z terenu Gminy Tarnowiec – SP Tarnowiec i SP Łubno Szlacheckie”

Budowa parkingu ogólnodostępnego przy Urzędzie Gminy w Tarnowcu

W dniu 1 czerwca 2021r. Gmina Tarnowiec podpisała umowę na realizację zadania pn. „Budowa parkingu ogólnodostępnego przy Urzędzie Gminy w Tarnowcu”.

Dzień Samorządowca

W Dniu Samorządu Terytorialnego oraz w rocznicę w pełni demokratycznych wyborów samorządowych pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim, którzy współtworzyli i współtworzą naszą Małą Ojczyznę. Podziękowania kieruję do byłych Wójtów, byłych i obecnych radnych Rady Gminy, sołtysów i rad sołeckich oraz pracowników samorządowych. Dziękuję za Wasze zaangażowanie, codzienny trud oraz ciężką pracę na rzecz gminy Tarnowiec i jej mieszkańców. Życzę dużo zdrowia, niesłabnącego zapału i wytrwałości w tej ważnej i odpowiedzialnej służbie oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Utrudnienia na drogach powiatowych

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle informuje, że w związku z inwestycjami realizowanymi na drogach powiatowych na terenie Gminy Tarnowiec wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym. Zamknięte zostaną odcinki dróg w Gliniku Polskim i Umieszczu oraz na drodze Tarnowiec - Czeluśnica.

Uroczyste wręczenie promes na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych

W dniu 20 maja 2021 roku Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowcu Aleksander Radoń na placu wewnętrznym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, uczestniczył w rozdaniu promes na zakup samochodów ratowniczo gaśniczych dla jednostek OSP z terenu województwa podkarpackiego.

Wręczenie nagród konkursu plastycznego SEGREGUJĄC – ŚMIECISZ MNIEJ

Miło nam poinformować, że w dniu 21 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu miało miejsce wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego „SEGREGUJĄC – ŚMIECISZ MNIEJ”, którego organizatorem była Gmina Tarnowiec.

Konkurs "Segregując – śmiecisz mniej" - Wyniki

Miło nam poinformować, że spośród 97 zgłoszonych prac, z 9 placówek oświatowych z terenu Gminy Tarnowiec, komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców.

Ankieta - problemy społeczne na terenie Gminy Tarnowie

Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa na zlecenie Gminy Tarnowiec realizuje badanie na temat występujących problemów społecznych na terenie Gminy Tarnowiec. Wyniki badań posłużą do przygotowania Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie Gminy Tarnowiec.

Przekwalifikowanie przejazdów kolejowych

Gmina Tarnowiec informuje, że Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie podjęło działania zmierzające do przekwalifikowania przejazdów kolejowych znajdujących się na terenie Gminy Tarnowiec