Ulotka informacyjna na temat wymogów dotyczących zabezpieczenia gospodarstw, w których utrzymywane są świnie, wynikających z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, zmienionego rozporządzeniem MRiRW z dnia 9 lutego 2018 r.

Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków, w ramach projektu "Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap IV - Gmina Brzostek, Gmina Tarnowiec".

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza  uczniów do VIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci.

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego ogłasza nabór do projektu “Aktywni młodzi na rynku pracy na Podkarpaciu 2” w ramach ścieżki B (skierowana do Kandydatów/-ek zainteresowanych szkoleniami zawodowymi i stażami).

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

ZARZĄDZENIE NR 12/2018 WÓJTA GMINY TARNOWIEC z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Tarnowiec w 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR 13/2018 WÓJTA GMINY TARNOWIEC z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2018 roku.

Rekrutacja do przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnowiec na rok szkolny 2018/2019.

Dziękujemy wszystkim wychowawcom, dyrekcji, nauczycielom, rodzicom, a przede wszystkim dzieciom za wzięcie udziału w konkursie.

Eco HarmonogramEco Harmonogram to darmowa aplikacja mobilna, która umożliwia mieszkańcom Gminy Tarnowiec łatwy dostęp do zawsze aktualnego harmonogramu wywozu odpadów oraz do różnego rodzaju dodatkowych informacji i powiadomień związanych z odpadami.