W dniu 20 kwietna 2012 r. oddziale firmy ERKO odbyły się uroczystości związane z 25-leciem powstania zakładu ERKO w Czeluśnicy, połączone z otwarciem nowo wybudowanej hali produkcyjnej.

Uczniowie  Szkół z terenu Gminy Tarnowiec aktywnie włączyli się do Programu realizowanego przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki.  W ramach akcji „Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki” zorganizowane były konkursy plastyczne oraz „bieg po słońce” a także pokazy solarne, quizy, gry.

„TVP S. A. Oddział w Rzeszowie ustanowiła nagrodę „Złotego Lwa Podkarpackiego”. Ma być najbardziej prestiżowym wyróżnieniem na Podkarpaciu promującym postawy osób, które swoją wiedzą i doświadczeniem, przedsiębiorczością i konsekwencją działania w pokonywaniu trudności i barier oraz przełamywaniu schematów myślenia zmieniają oblicze Podkarpacia i Polski

GMINA TARNOWIEC. W związku z rozpoczęciem projektu „Aktywne karpackie NGO”, www.karpackiengo.pl, mamy przyjemność zakomunikować, iż projekt obejmuje m. in. obszar gminy TARNOWIEC.

Wyniki Eliminacji Powiatowych Konkursu Plastycznego „20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą, tak nas malują”.

W dniu 22 marca 2012 r. o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu zostały przeprowadzone eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Gminny Ośrodek Kultury w Jaśle, Stowarzyszenie Parafii Szebnie Dziedzictwo oraz Parafia p.w. Św. Marcina Biskupa w Szebniach zapraszają na koncert "Pan Krystus jest Podobien Ziarnu Pszenicznemu.

W siedzibie ZSP w Umieszczu odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem „20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą, tak nas malują”. Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej i Zarządy Oddziałów Związku.

W dniu 18 lutego 2012 r. odbyło się uroczyste poświęcenie i przekazanie czterech samochodów pożarniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Brzezówki, Czeluśnicy, Dobrucowej i Umieszcza.

Tarnowiec został jednym z trzech laureatów w kategorii sołectwo w Narodowym Konkursie Ekologicznym „Przyjaźni środowisku”. To jedyna nagrodzona wieś z Podkarpacia.