W dniu 9 listopada br. oddano do użytku nowy most w Dobrucowej. W uroczystości otwarcia udział wzięli miedzi innymi Alicja Zając – senator RP, Bogdan Rzońca – poseł do Parlamentu Europejskiego, Ewa Draus – wicemarszałek Województwa podkarpackiego, Jan Czubik – wójt gminy Tarnowiec, Wojciech Piękoś – wójt gminy Jasło, Wojciech Zając, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Adam Pawluś – starosta jasielski oraz przedstawiciel firmy Wolmost Sp. z o.o.

Remont mostu wykonano w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok wraz z mostem w km 1+699 na rzece Jasiołce w miejscowości Dobrucowa wraz z dojazdami”. Most w Dobrucowej ma 60,60 m długości. Znajdują się na nim dwa pasy ruchu oraz ciągi piesze. Mogą poruszać się po nim pojazdy o ciężarze do 40 ton. Wartość inwestycji wyniosła 6.292.085,81 zł., w czego kwotę 600 tys. przekazała na realizację tego zadania Gmina Tarnowiec.

Kolejnym etapem inwestycji jest „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec – Jedlicze -Potok w km 2+100- 2+305,4 ", w miejscowości Dobrucowa, na ten cel Gmina Tarnowiec przekazuje kwotę 90000 zł.

img_8129.jpgimg_8200.jpgimg_8107.jpgimg_8127.jpgimg_8162.jpg