OBWIESZCZENIE
z 18 września 2023 r.

Na podstawie art. 9o ust. 6 i 6a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2023 r., poz.1786, ze zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775, ze zm.)

WOJEWODA PODKARPACKI ZAWIADAMIA

że na wniosek złożony w dniu 12 lipca 2023 r., przez PKP Polskie Linie Kolejowe S. A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: N-VIII.747.2.4.2023 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło - Nowy Zagórz” - Etap A: Jasło (ze stacją) - Krosno (bez stacji) od km 43,480 do km 66,707.

 

PlikRozmiar
Pobierz plik (SKM_C454e23091814060.pdf)Obwieszczenie372 kB