W dniu 18.09.2023 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Wicemarszałek Województwa Pan Piotr Pilch, Członek Zarządu Pani Anna Huk oraz Wójt Gminy Tarnowiec Pani Agata Augustyn i Skarbnik Gminy Pani Aneta Świdrak podpisali umowę o przyznaniu pomocy i dofinansowaniu realizacji przez Gminę Tarnowiec operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 dla projektu "Modernizacja Domu Ludowego w Potakówce”.

Na podstawie złożonego wniosku Gmina Tarnowiec otrzymała pomoc w wysokości 151 928,00 zł na sfinansowanie modernizacji Domu Ludowego w Potakówce polegającej na termomodernizacji obiektu w zakresie wykonania elewacji i centralnego ogrzewania. Całkowity koszt zadania wyniesie 264 903,00 zł.

Wparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność