Postanowienie Nr 121/2023 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Tarnowiec.