5 czerwca 2023r. w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Gliniku Polskim odbył się jubileuszowy XX gminny konkurs recytatorski i plastyczny "Twórczość Marii Konopnickiej w słowach i obrazach". Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Dyrektor Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu Paweł Bukowski.

W konkursie udział wzięło 38 dzieci z 10 szkół z terenu Gminy Tarnowiec. Jury oceniało występy uczestników w trzech kategoriach wiekowych: klasy 1-3, 4-6, 7-8.

Równolegle z konkursem recytatorskim odbył się konkurs plastyczny, w którym zwycięzców wyłoniono w analogicznych kategoriach wiekowych tj. klasy 1-3, 4-6, 7-8.

Uczestnicy obydwu konkursów otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe, ufundowane przez Wójta Gminy Tarnowiec, Dyrektora Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, Prezesa i Skarbnika Stowarzyszenia „Unia Szkół”, Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu oraz panią Lucynę Szpyrkę.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji z konkursu.