W dniu 15.06.2023 gościliśmy w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu Sędzie Annę Marię Wesołowską.

Sędzia w godzinach przedpołudniowych spotkała się z uczniami klas 6,7 i 8 oraz nauczycielami. Uczniowie dowiedzieli się jak wygląda praca sędziego. Zostali zapoznani z obowiązującym prawem, zwłaszcza zagadnieniami związanymi z przestrzeganiem go przez osoby nieletnie. Uczestnicy spotkań zostali poinformowani, o tym jakie kary grożą za naruszenie prawa, niestosowanie się i łamanie regulaminów obowiązujących w szkole. Podczas spotkania omówione były również zasady odpowiedzialności nieletnich.

W drugim bloku spotkań Sędzia spotkała się z rodzicami, przedstawicielami Urzędu Gminy Tarnowiec na czele z Panią Wójt, Przewodniczącym i Radnymi Rady Gminy, Sołtysami, Paniami z KGW, OSP, Dyrektorami Szkół i Przedszkoli, nauczycielami i pedagogami, członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tarnowcu. Poznaliśmy zachowanie, na które mamy wszyscy obowiązek reagować w przypadku zauważenia przemocy. Podkreśliła, żeby wychować szczęśliwe i dobre dzieci potrzebny jest autentyczny rodzic, który kocha, ale również wymaga od swojego dziecka.

Podczas spotkania z rodzicami, nauczycielami i społecznością lokalną sędzia Anna Maria Wesołowska poruszyła tematy związane z popadaniem młodzieży w konflikty z prawem, przemocą fizyczną i psychiczną w rodzinie i szkole, zagrożeniami płynącymi z Internetu, zbyt wczesną inicjacją seksualną. Uwrażliwiła dorosłych, jak ważna jest umiejętność słuchania i rozmawiania z młodym człowiekiem.