Prace przy budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarnowcu zbliżają się do końca.

Inwestycja rozpoczęta w 2022r., do tej pory swoimi działaniami objęła:

  • Budowę z budynku magazynowo - administracyjnego wraz z instalacjami elektrycznymi, wodno-kanalizacyjnymi, kanalizacją sanitarną i deszczową do zbiorników, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w tym ogrzewania
  • Dostawę i montaż wagi najazdowej samochodowej 50T wraz z instalacjami zasilania i sterowania
  • Rozebranie istniejącego budynku magazynowego PSZOKU, nawierzchni i urządzeń oraz innych elementów niezbędnych do wybudowania nowego obiektu
  • Budowa wiaty gospodarczej z instalacjami elektryczną i kanalizacji na zewnątrz budynku.

Obecnie trwają prace wykończeniowe wewnątrz nowo powstałych budynków, prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół inwestycji oraz ogrodzeniem terenu.

Koszt inwestycji wynosić będzie blisko 4 400 000,00 zł. Gmina Tarnowiec pozyskała na ten cel 2 787 034 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego nagrania z aktualnym stanem inwestycji: