Polski Ład

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, to nowe rozwiązania i kompleksowe wsparcie dla samorządów. Te bezzwrotne dofinansowania inwestycji publicznych, gminy i powiaty mogą przeznaczyć min. na modernizację dróg, boisk i obiektów sportowych, ścieżek rowerowych czy też remonty przedszkoli i szkół.

Wśród dofinansowanych samorządów znalazła się również Gmina Tarnowiec, która otrzymała wsparcie finansowe na modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Tarnowcu.

Umowa z Wykonawcą zadania, firmą PRO-INVEST z Krosna została podpisana 15 marca 2023 roku w budynku Urzędu Gminy Tarnowie, na łączną kwotę 5 741 148,00 zł. Umowę podpisali: Wójt Gminy Tarnowiec – Agata Augustyn w obecności Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tarnowcu – Pani Urszuli Boratyn i kierownika Wydziału Gospodarczego Urzędu Gminy - Pana Radosława Kujawskiego oraz Właściciel firmy PRO-INVEST- Pan Mariusz Szczepański w obecności kierownika budowy – Pani Anny Górniak.

Aby spełnić wymogi regulaminu otrzymanego dofinansowania i móc zawrzeć umowę Gmina Tarnowiec otrzymała podpisaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego Promesę na kwotę: 4 675 000,00 zł stanowiącą 81,43% ostatecznej wartości inwestycji. Pozostałe środki w kwocie 1 066 148,00 zł pochodzą z budżetu gminy.

Zadanie polega na wykonaniu prac – robót budowlanych pn. zadania: „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Tarnowcu.” Zakres zadania obejmuje w między innymi: przebudowę części pomieszczeń szkolnych wraz z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb osób wykluczonych, wykonaniem sanitariatów dla osób niepełnosprawnych, wykonanie zaplecza kuchennego i zmywalni naczyń z montażem wyposażenia, przebudowę wejść do szkoły, termomodernizację budynku szkoły, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, modernizację pokryć dachowych, wymianę instalacji centralnego ogrzewania i technologii kotłowni, wykonanie instalacji CWU, sanitariatach. Dokończone zostanie ogrodzenie zewnętrzne obiektu. W ramach zadania zmodernizowane zostaną obie sale gimnastyczne – istniejące posadzki wymienione zostaną na podłogi sportowe systemowe o nawierzchni z wykładziny PCV. Zamontowany zostanie system rekuperacji, wymieniona stolarka okienna i poszycie stropu. Na całości obiektu zostaną zamontowane oprawy energooszczędne, z tym że dla najstarszej części szkoły zostanie wymieniona całość instalacji elektrycznej. Istniejąca instalacja fotowoltaiczna ma zostać rozbudowana o dodatkowe panele. Wszystkie prace mają na zadanie ograniczyć energochłonność budynku. Zakończenie prac planowane jest na połowę przyszłego roku.

To, kolejne już dofinansowanie z Programu Polski Ład z pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i warunków nauki uczniów Szkoły Podstawowej w Tarnowcu.

Z uwagi na fakt, że prace będą prowadzone również podczas odbywających się zajęć lekcyjnych, pojawią się utrudnienia, za które bardzo przepraszamy. Nie wyklucza się, że część terenu szkoły zostanie wydzielona pod zaplecze budowy.