AKTUALIZACJA WNIOSKU!

W związku z prowadzonymi przez Polski Rząd pracami nad ustawą regulującą dystrybucję i sprzedaż węgla przez jednostki samorządu terytorialnego,  Gmina Tarnowiec zaprasza mieszkańców Gminy Tarnowiec do zgłaszania zapotrzebowania na węgiel kamienny na najbliższy sezon grzewczy.

Informacja ta pozwoli określić skalę potrzeb gospodarstw domowych w Gminie Tarnowiec na węgiel kamienny i odpowiednio zabezpieczyć węgiel dla naszych mieszkańców.
Informacje dotyczące potrzeb w zakresie ilości węgla kamiennego (z podaniem adresu gospodarstwa domowego) należy zgłaszać poprzez wypełnienie formularza wniosku.

Wniosek wraz z podpisaną klauzulą informacyjną RODO należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Tarnowcu do pokoju nr 7.

p.o. Wójta Gminy Tarnowiec
Miłosz Leszkiewicz

PlikRozmiar
Pobierz plik (wniosek-zakup-wegla-1.pdf)Wniosek451 kB
Pobierz plik (wniosek-zakup-wegla-1.docx)Wniosek22 kB