W najbliższą niedzielę 13 czerwca 2021r. odbędą się wybory przedterminowe Wójta Gminy Tarnowiec. Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w godzinach od 7:00 do 21:00.

Na karcie do głosowania znajdą się nazwiska kandydatów:

  • BARAŃSKI Wiktor Marian, lat 51, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, zam. Dobrucowa, zgłoszony przez KWW WIKTORA BARAŃSKIEGO
  • MUZYKA Jan Józef, lat 60, wykształcenie średnie, nie należy do partii politycznej, zam. Umieszcz, zgłoszony przez KWW AIRGT
  • PISKORZ Katarzyna Elżbieta, lat 38, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, zam. Gąsówka, zgłoszona przez KWW KATARZYNY PISKORZ
  • PŁOCIC Andrzej, lat 58, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, zam. Dobrucowa, zgłoszony przez KWW ANDRZEJA PŁOCIC

Granice obwodów głosowania, w których odbędą się wybory przedterminowe:

Nr obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Tarnowiec

Dom Ludowy, Tarnowiec 30, 38-204 Tarnowiec

2

Czeluśnica, Gąsówka, Gliniczek

Dom Ludowy, Czeluśnica 162, 38-204 Tarnowiec

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3

Glinik Polski

Dom Ludowy - świetlica, Glinik Polski 77, 38-204 Tarnowiec

4

Łubno Szlacheckie, Łubienko, Łubno Opace

Szkoła Podstawowa, Łubno Szlacheckie 109, 38-204 Tarnowiec

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5

Brzezówka, Dobrucowa, Potakówka

Szkoła Podstawowa, Tarnowiec 230, 38-204 Tarnowiec

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

6

Roztoki, Sądkowa

Dom Ludowy, Sądkowa BN, 38-204 Tarnowiec

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

7

Nowy Glinik

Dom Ludowy, Nowy Glinik 89, 38-204 Tarnowiec

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

8

Łajsce

Dom Ludowy, Łajsce 92, 38-204 Tarnowiec

9

Umieszcz

Dom Ludowy, Umieszcz 24, 38-204 Tarnowiec

10

Wrocanka

Dom Ludowy, Wrocanka 35, 38-204 Tarnowiec