W dniu 28 maja 2021r. Gmina Tarnowiec podpisała umowę na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie otoczenia szkół publicznych z terenu Gminy Tarnowiec – SP Tarnowiec i SP Łubno Szlacheckie”:

Szkoła Podstawowa w Tarnowcu:

 • budowa parkingu dla 16 stanowisk 2,5x5,0, dwóch stanowisk dla osób niepełnosprawnych, ze zjazdem i drogą dojazdową, drogi manewrowej o szerokości 5m zakończonej pętlą
  o szerokości 7,2m i wyspą o średnicy 6m, miejsca postojowe wykonane o nawierzchni – kostka brukowa, drogi manewrowe o nawierzchni asfaltowej,
 • budowa placu manewrowego o nawierzchni z kostki brukowej gr 8cm,
 • rozbiórka starego osadnika „szamba” wraz z uporządkowaniem terenu,
 • wymiana częściowa ogrodzenia od strony południowej i północnej szkoły wraz z wymianą 1 szt bramy wjazdowej i 2 furtek,
 • wykonanie przepustu pod dojściem do szkoły od strony północnej,
 • wykonanie poszerzenia dojścia do szkoły od strony północnej do szerokości nawierzchni 1,5m,
 • wykonanie dojścia do szkoły od strony południowej (od strony parku) wraz z schodami na skarpie,
 • wymiana kanalizacji deszczowej w miejscach prowadzonych prac związanych
  z nawierzchnią,
 • ścięcie i usunięcie drzew wraz z pniami – wartość pozyskanego materiału stanowi własność Wykonawcy,

SP Tarnowiec

Szkoła Podstawowa w Łubnie Szlacheckim:

 • przebudowa i rozbudowa parkingu przy szkole wraz z dojściem do szkoły, miejsca postojowe, wykonane o nawierzchni – kostka brukowa, drogi manewrowe o nawierzchni asfaltowej,
 • rozbiórka starego zsypu na węgiel wraz z uporządkowaniem terenu,
 • wykonanie prac naprawczych i uzupełnienia elewacji szkoły po rozbiórce zsypu węglowego,
 • wymiana częściową ogrodzenia od strony frontowej szkoły wraz z wymianą 1 szt bramy wjazdowej i 2 furtek,
 • wymiana kanalizacji deszczowej w miejscach prowadzonych prac związanych
  z nawierzchnią,
 • ścięcie i usunięcie drzew wraz z pniami – wartość pozyskanego materiału stanowi własność Wykonawcy,
 • wymiana oświetlenia placu poprzez demontaż istniejących lamp i montaż nowych 5 szt lamp typu parkowego,
 • wykonanie nasadzenia zastępczego.

SP Łubno Szlacheckie

Wartość całkowita zadania wynosi 713 400,00 zł z tego:

 • 570 720,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 • 142 680,00 zł – środki własne gminy Tarnowiec.