W dniu 26 kwietnia 2021 roku w urzędzie gminy w Tarnowcu została podpisana umowa pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Jaśle oraz Firmą  Eurovia POLSKA S.A. na wykonanie „Przebudowy drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica - Tarnowiec w km 2+050 - 2+733 " - etap I przebudowa w km 2+050 - 2+586”. Umowę podpisali: w imieniu PZD Jasło Dyrektor Pani  Katarzyna Kaszowicz oraz główny księgowy Pani Elżbieta Czyszczoń,  natomiast w imieniu Eurovia POLSKA S.A. Dyrektor Oddziału Pan Marek Kaczmarczyk i Kierownik Działu Ofertowania Pan Marcin Rachwał.

Wartość zadania opiewa na kwotę 637 798,58 zł, w tym: 200 000,00 zł dotacja z gminy Tarnowiec. Termin wykonania zadania: 31 październik 2021r. 

Uczestnikami oficjalnego spotkania byli Starosta Jasielski Pan Adam Pawluś, Etatowy Członek Zarządu Pan Jan Muzyka, p.o. Wójta Gminy Tarnowiec Pan Miłosz Laszkiewicz, Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Pękala, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Tadeusz Śmietana, Sekretarz Gminy Pani Agata Augustyn.

"To jest niezwykle ważna inwestycja dla powiatu jasielskiego i gminy Tarnowiec. Dziękuję wszystkim za współpracę, którzy starali się, aby znaleźć finansowanie na realizację zadania. Chcemy aby w tym kierunku podróżowało się bardziej komfortowo. To nie jedyna ważna inwestycja, którą realizować będziemy w tym roku na terenie gminy Tarnowiec" – powiedział Starosta Jasielski Pan Adam Pawluś.

Roboty ziemne wg. deklaracji  wykonawcy, mają się rozpocząć w maju 2021 roku.

Inwestycja jest I etapem przebudowy drogi relacji Czeluśnica – Tarnowiec.