Cannot find roztoki/siatkowka-2008 subfolder inside /jbip/images/stories/roztoki/siatkowka-2008/ folder.
Admiror Gallery: 5.2.0
Server OS:IdeaWebServer/5.4.0 (like Apache)
Client OS:Unknown
PHP:7.4.33

W dniu 19 września br. na obiektach Zespołu Szkół w Roztokach odbyły się finały rozgrywek w siatkówkę plażową dziewcząt i chłopców szkół podstawowych i gimnazjalnych. Pierwotne impreza miała odbyć się na przyszkolnym boisku do siatkówki plażowej, niestety plany pokrzyżowała pogoda i rozgrywki przeniesiono do sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Roztokach.

Mecze rozegrano systemem „każdy z każdym”. Ostatecznie w turnieju finałowym udział wzięło 12 drużyn, podzielonych według kategorii dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych oraz dziewcząt i chłopców z gimnazjów.

W kategorii szkół podstawowych wśród dziewcząt triumfowały zawodniczki z Czeluśnicy, a wśród chłopców najlepsi byli zawodnicy z Tarnowca, również tarnowiecczanie wygrali w rywalizacji męskich dwójek gimnazjalistów. Wśród dziewcząt zwyciężyły uczennice Zespołu Szkół w Roztokach. Wyrównany poziom wśród Szkół Podstawowych zaprezentowali zawodnicy i zawodniczki SP 2 z Osobnicy i SP z Wrocanki.

Rozgrywki zakończono rozdaniem nagród. Każda drużyna otrzymała dyplom, puchar bądź statuetkę oraz nagrodę w postaci piłki do siatkówki plażowej. impreza odbyła się dzięki dotacji Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Patronat honorowy objął Podkarpacki Wicekurator Oświaty Pan Antoni Wydro. Wniosek o dotacje złożony został czerwcu br. przez przedstawiciela jasielskiego Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici” – Łukasza Kotulaka.

Organizatorzy dziękują wszystkim nauczycielom, opiekunom, którzy w jakikolwiek sposób pomogli w realizacji tych zawodów, a w szczególności Januszowi Pruchnikowi, Marcinowi Gałuszka, Januszowi Drabikowi, Jackowi Barzykowi, Panu Jackowi Wilkowi, Bożenie Majkut-Bochnia, Agnieszce Pętlak,

Organizatorzy i uczestnicy postanowili spotkać się ponownie wiosną 2009 roku i w lepszych warunkach pogodowych rozegrać turniej siatkówki plażowej wg wytycznych FIVA.