Cele projektu:

  • dofinansowanie funduszu sołeckiego w rozwój nowoczesnych metod powiększania gospodarstw rolnych;
  • zwiększenie ekonomiki gospodarstw rolnych poprzez wzrost ich powierzchni.

Budżet projektu 9 000 000 zł, a nabór: 15.01-15.03.2021. Program skierowany jest do wszystkich sołtysów z terenu całej Polski. Dla jednego Sołectwa składamy jedno zgłoszenie. Dofinansowanie przyznaje się każdemu zakwalifikowanemu do konkursu Sołectwu bez stosowania kryteriów punktacji. Odstępuje się od obowiązku rozliczenia przyznanego dofinansowania oraz sposobu jego rozdysponowania.

Regulamin, niezbędne dokumenty i zgłoszenie do programu tu:

https://agroprzetargi.pl/grant-solecki/