REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
ORAZ DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA TARNOWIEC
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Informujemy, że na rok szkolny 2018/2019 obowiązują następujące terminy oraz kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, a także publicznych szkół podstawowych.

{phocadownload view=file|id=459|target=s}

{phocadownload view=file|id=458|target=s}

{phocadownload view=file|id=457|target=s}

{phocadownload view=file|id=460|target=s}

{phocadownload view=file|id=461|target=s}