ObwieszczenieObwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Tarnowiec.

Ptasia grypaRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 stycznia 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem grypy ptaków.

Od powstania strony www.tarnowiec.eu minęło już przeszło 2 miesiące.

Zawiadomienie Burmistrza Gminy Jedlicze.

Dnia 14 czerwca 2007 roku w Szkole Podstawowej w Łubnie Szlacheckim zorganizowany i przeprowadzony został turniej sportowy dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych gminy Tarnowiec.

Uprzejmie informuję, że w dniu 18 czerwca 2007r. (poniedziałek) o godzinie 14.00, w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się sesja Rady Gminy.