Urząd Gminy w Tarnowcu zaprasza mieszkańców gminy Tarnowiec, ale również mieszkańców gmin ościennych do skorzystania z bezpłatnego,  4 dniowego szkolenia z zakresu podstaw obsługi komputera oraz Internetu.  
Szkolenie odbędzie się w dniach: 10,11 oraz 17,18.V.2008 w Zespole Szkół Publicznych w Tarnowcu.  
Powyższe szkolenie przeznaczone jest dla osób powyżej 45 roku życia,  z wykształceniem nie wyższym niż średnie, wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, a miejsce wykonywania tej pracy znajduje się na obszarze województwa podkarpackiego.
Uczestnicy szkolenia mają zapewniony darmowy ciepły posiłek oraz materiały szkoleniowe.

Kontakt:

Urząd Gminy w Tarnowcu, pokój nr. 9, tel: 013 44 369 16.