OBWIESZCZENIE


o przystąpieniu do sporządzenia
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Tarnowiec
w Gminie TarnowiecNa  podstawie  art. 17 pkt 1 ustawy  z  dnia 27  marca  2003r. o  planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Tarnowcu uchwały nr XIII/161/05 z dnia  31 stycznia 2005 roku
o przystąpieniu sporządzenia

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
wsi Tarnowiec


Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie obszar położony w granicach administracyjnych wsi Tarnowiec.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na  piśmie  w  Urzędzie  Gminy  w  Tarnowcu  w  terminie  do 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy.
 
Wójt  Gminy Tarnowiec