W dniu 20.11.2023 r. (poniedziałek)  Punkt Informacyjno-Konsultacyjny programu "Czyste Powietrze" czynny jedynie pod numerem telefonu: 660 513 551 od godziny 15:00 do godziny 19:00.

Uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 130 § 2 kodeksu pracy w związku z przypadającym świętem w sobotę 11 listopada 2023 r. w dniu 10 listopada 2023 r. (piątek) Urząd Gminy w Tarnowcu będzie nieczynny.

W dniu 10 sierpnia 2023 r. (czwartek) Gminny Punkt Porad Prawnych będzie NIECZYNNY.

Gminny Punkt Doradztwa Rolniczego w Tarnowcu

Informujemy, że Gminny Punkt Doradztwa Rolniczego w Tarnowcu będzie nieczynny w dniach 02.08.2023r oraz 09.08.2023r

Od dnia 31 lipca 2023 r. do 15 sierpnia 2023 r. Punkt Informacyjno-Konsultacyjny programu "Czyste Powietrze" czynny jedynie pod numerem telefonu: 660 513 551 od godziny 15:00 do godziny 19:00.

W związku z rozpoczęciem prac związanych z „Wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy sieci wodociągowej w Gminie Tarnowiec w miejscowościach Tarnowiec, Sądkowa i Dobrucowa” informujemy, że w najbliższym czasie tj. od 17.07.2023r na terenie wyżej wymienionych miejscowości swoje prace rozpocznie zespół projektowy ADN Instalacje Damian Niziołek w celu pozyskania umów cywilno-prawnych na modernizację istniejącego wodociągu.

Zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1082 ze późn. zm.) obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Dowóz wychowanka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w roku szkolnym 2022/2023. Dokumenty należy złożyć w terminie do 5 sierpnia 2022 r. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wnioski będą przyjmowane w trakcie roku szkolnego.

Informujemy, że dzień 09.06.2023 r. (tj. piątek) jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Tarnowcu.

W dniu 22.05.2023 r. (poniedziałek)  Punkt Informacyjno-Konsultacyjny programu "Czyste Powietrze" czynny jedynie pod numerem telefonu: 660 513 551 od godziny 15:00 do godziny 19:00.