Informacja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie w związku z koniecznością wykonywania corocznych zabiegów odchwaszczających informuje o planowanych opryskach terenu wzdłuż linii kolejowych.

Noc muzeów - 10 maja 2024

Oferta Muzeum Regionalnego w Jaśle na Noc muzeów - 10 maja 2024

Urząd Gminy w Tarnowcu podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczącą możliwości przyjęcia w użytkowanie przejazdów kolejowo drogowych w miejscowości Gliniczek – 2 przejazdy oraz w miejscowości Tarnowiec

Od 22 kwietnia nowe zasady w programie "Czyste Powietrze"

Obowiązkowa lista zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), jedna szansa na najwyższe dofinansowanie, doprecyzowanie prefinansowania i pełnomocnictwa oraz wzmocnienie budżetu środkami europejskimi – to nowości, które od 22.04.2024 r. czekają na osoby korzystające z programu "Czyste Powietrze".

Samorządowy Żłobek w Tarnowcu ogłasza nabór dzieci do żłobka na rok szkolny 2024/2025. Rekrutacja odbędzie się w dniach: 06.05 2024 r. do 17.05.2024 r.

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2024 roku

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich zorganizuje bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, z których mogą skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2009–2017 r. Jednym z warunków do spełnienia jest obligatoryjne ubezpieczenie przynajmniej jednego z rodziców (opiekuna prawnego) w KRUS

Szczepienie lisów!

Wojewódzki Lekarz Weterynarii, uprzejmie informuję o planowanej w terminie 18 - 26 kwietnia wiosennej akcji szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Uodparnianie lisów, podobnie jak w latach poprzednich, przebiegać będzie w formie samolotowych zrzutów szczepionki doustnej.

"Weigl – zwyciężyć tyfus". Zapraszamy na film!

10 kwietnia (środa) o godz. 18:00 w  Domu Spotkań z Historią w Warszawie zostanie pokazany  film ”Weigl – zwyciężyć tyfus” w reżyserii Marcina Głowackiego. Również w tym samym dniu na  film o profesorze Weiglu zapraszamy widzów przed ekrany do Telewizji Kino Polska o godz.  20:00.

Lidera Aktywności Gospodarczej

Z przyjemnością informujemy, że Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki w Tarnowcu Sp. z o.o.  zostało wyróżnione certyfikatem: SREBRNEGO Lidera Aktywności Gospodarczej za miesiąc marzec 2024

Podpisanie umowy na Przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w gminie Tarnowiec

W dniu 3 kwietnia 2024 roku, Pani Wójt Agata Augustyn, reprezentująca Gminę Tarnowiec przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy – Pani Anety Świdrak podpisała umowę na roboty budowlane dotyczące zadania "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gminie Tarnowiec"