Tarnowiec "zakwitnął nadzieją…" – XIV Krośnieńskie Pola Nadziei

"Pola Nadziei" to ogólnoświatowa akcja, która została zapoczątkowana w 1957 roku w Anglii Jej celem jest promowanie niesienia bezinteresownej pomocy podopiecznym hospicjum oraz rozwój wolontariatu. Od 1998 roku Akcja ta jest prowadzona w Polsce, a jej prekursorem jest Hospicjum im. Św. Łazarza w Krakowie. Od 2003 roku żonkilowe Pola Nadziei kwitną w różnych miastach Polski – dla chorych w tamtejszych hospicjach. Każdy ofiarodawca otrzymuje w zamian za okazane serce kwiat żonkila lub jego symbol.

Poznajemy Bank Centralny w Szkole Podstawowej w Tarnowcu

27 marca 2023 r. w Szkole Podstawowej, w Tarnowcu zakończono realizację III edycji Programu Narodowego Banku Polskiego – Złote Szkoły NBP pod hasłem "Poznajemy Bank Centralny". Nasza szkoła już dwukrotnie uzyskała tytuł Złotej Szkoły NBP. Zachęceni tym sukcesem postanowiliśmy po raz kolejny przystąpić do projektu.

Rozpoczęły się prace związane z rewitalizacją "Dziedzinek"

W dniu 23.03.2023 r. (czwartek), rozpoczęto I ETAP prac rewitalizacyjnych, na gminnej działce, w miejscowości Tarnowiec (tzw. Dziedzinki). Planowane działania mają przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo na tym obszarze oraz poprawić jego estetykę.

Wójt Agata Augustyn wraz z KGW Łubno Szlacheckie i Łubno Opace oraz Panią sołtys Renatą Sajdak reprezentowały Gminę Tarnowiec na Europejskim Forum Rolniczym w Jasionce.

Podpisano umowę na modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Tarnowcu

Gmina Tarnowiec, otrzymała wsparcie finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład na modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Tarnowcu. Umowa z Wykonawcą zadania, firmą PRO-INVEST z Krosna reprezentowaną przez właściciela Pana Mariusza Szczepańskiego, została podpisana w budynku Urzędu Gminy Tarnowiec w dniu 15 marca 2023

Konkurs Kulinarny Bitwa Regionów

Można już zgłaszać się do VIII edycji Konkursu Kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich Bitwa Regionów. Konkurs Kulinarny Bitwa Regionów corocznie angażuje przy zmaganiach o najlepszą regionalną potrawę setki Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń z terenów wiejskich.

Pomoc rzeczowa dla Ukrainy oraz podpisanie listu intencyjnego z Gromadą Snovsk

W środę (08.03.2023 r.) w Jasielskim Domu Kultury w Jaśle, Wójt Gminy Tarnowiec – Agata Augustyn, uczestniczyła w uroczystym przekazaniu sprzętu technicznego, który za zadanie ma wesprzeć mieszkańców Ukrainy (obwód czernihowski), w odbudowie zniszczeń powojennych. Na specjalne zaproszenie Związku Dorzecza Gmin Wisłoki, do Jasła przyjechali przedstawiciele strony ukraińskiej.

Wyniki konkursu plastycznego "Ratujmy klimat" - wyróżnienie dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Łubienku

Miło nam poinformować, że wyróżnienie w Konkursie otrzymali uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Łubienku: Jakub Kmiecik oraz Maja Ziobro. Laureatom konkursu, nagrody wręczyła Wójt Gminy Tarnowiec, Agata Augustyn. Jeszcze raz gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Tarnowiec na lata 2022-2030 przeprowadzono zgodnie z zapisami art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, na podstawie Uchwały Nr LX/432/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/333/2022 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Tarnowiec na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. Konsultacje zrealizowano w okresie od 2 stycznia do 6 lutego 2023 r.

Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza konkurs na świadczenie usług asystencji osobistej w ramach Programu” Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2023