Otrzymaliśmy dofinansowanie z "Cyberbezpiecznego Samorządu"

Gmina Tarnowiec uzyskała dofinansowanie w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa na realizację zadania pn. "Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Tarnowiec" w wysokości 739 425,57 złotych, co stanowi 100% dofinansowania.

Nawet do 15 tysięcy złotych dla Twojego Klubu

Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych.

Informujemy, że na rok szkolny 2024/2025 obowiązują następujące terminy oraz kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, a także publicznych szkół podstawowych.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na terenie województwa podkarpackiego

Zaproszenie do składania propozycji projektów

W związku z rozpoczęciem prac związanych z tworzeniem listy projektów, które stanowić będą załącznik do Strategii Rozwoju Ponadlokalnego "Dorzecze Wisłoki" na lata 2022-2030 (dalej Strategia) zapraszamy Interesariuszy Strategii tj.: podmioty publiczne, prywatne oraz partnerów społeczno-gospodarczych m.in.: podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, działające na rzez ochrony środowiska, angażujące się w promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji do złożenia propozycji projektów.

Matematyka na Zielono - wystawa

Mimo że pogoda nie sprzyja pszczołom, które na czas zimy: "przytulone do siebie, związane w kłąb czekają na wiosnę, ciepło i słońce", to jednak w naszej szkole da się wyczuć radosne ożywienie i usłyszeć wesołe głosy uczniów.

Zarządzenie Nr 7/2024 Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na wparcie wniosków realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2024 roku.

Zarządzenie Nr 8/2024 Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Tarnowiec
w 2024 roku.

Biuletyn Informacyjny Gminy Tarnowiec

Oddajemy do rąk naszych czytelników nowe wydanie Biuletynu Informacyjnego Gminy Tarnowiec. Jest to przede wszystkim krótka forma rocznego podsumowania pracy obecnych władz naszej gminy.

Zwierzęta w zimie!

Zima to pora roku kiedy nasze zwierzęta narażone są na nieprzyjemne warunki atmosferyczne, które mogą spowodować odmrożenia, hipotermię i śmierć. To w jaki sposób traktujesz swoje zwierzę świadczy o Tobie. Na Twoich barkach spoczywa odpowiedzialność na zapewnieniu zwierzęciu ciepłego schronienia, dostępu do wody, wyżywienie i opiekę.