Modernizacja dróg na terenie Gminy Tarnowiec

Końcem lipca br. dokonano odbioru prac drogowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja dróg na terenie Gminy Tarnowiec w roku 2023". Łączna długość zmodernizowanych odcinków dróg, to  1 355 m.b dróg.

W remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeluśnicy zakończono prace przy dobudowie nowego boksu garażowego.

Silna Biało - Czerwona

Tegoroczne obchody święta Wojska Polskiego, zaplanowane na dni 12 – 15 sierpnia odbędą się pod hasłem „SILNA BIAŁO – CZERWONA”. Minister Obrony Narodowej - Mariusz Błaszczak zaprasza na szereg imprez o charakterze ogólnopolskim oraz lokalnym.

"Adam Loret powrócił do Jasła" - Premiera filmu

27 lipca w Jaśle odbyła się uroczysta regionalna premiera filmu  „Loret – leśnik z charakterem”. Film opowiada  historię Adama Loreta, pierwszego naczelnego dyrektora Lasów Państwowych, w którego postać wciela się Lesław Żurek.

Zapraszamy organizacje działające na terenie naszej gminy do złożenia wniosku w Konkursie Grantowym w ramach projektu OWES2, organizowanego przez Podkarpacką Agencję Konsultingowo Doradczą.

Gmina Tarnowiec otrzymała dofinansowanie na realizację renowacji Dworu Pilińskich w kwocie 980 000,00 zł!

Informacja o czasowych utrudnieniach w ruchu – brak możliwości przejazdu drogami gminnymi

Gmina Tarnowiec informuje, że w związku z rozpoczęciem prac modernizacyjnych w ciągu dróg wewnętrznych: w m. Dobrucowa, i Potakówka od dnia 19.07.2023r. nastąpią utrudnienia w ruchu na ww. drogach oraz ich czasowe zamkniecie ze względu na wykonywanie stabilizacji gruntu.

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli reprezentujących podmioty społeczeństwa obywatelskiego działające w obszarach: społecznym, gospodarczym i środowiskowym w Radzie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030

Informacja o czasowych utrudnieniach w ruchu

Gmina Tarnowiec informuje, że w związku z realizacją zadań inwestycyjnych związanych z modernizacją dróg mogą wystąpi czasowe utrudnienia w korzystaniu z dróg na terenie gminy.

Przebudowa drogi Tarnowiec - Wrocanka – Piotrówka

4 lipca 2023 r. w Gminie Tarnowiec została podpisana umowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1892R na odcinku Tarnowiec - Wrocanka – Piotrówka. Zarząd Powiatu w Jaśle reprezentował Adam Pawluś - Starosta Jasielski i Jan Muzyka - Etatowy Członek Zarządu Powiatu, a wykonawcę, którym jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle, Adam Matuszewski – Prezes Zarządu i Zbigniew Brączyk – Członek Zarządu.