Nagrody za osiągnięcia sportowe rozdane!

W dniu 15 maja br. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień Wójta Gminy Tarnowiec za wyniki, osiągnięcia sportowe oraz wkład w promocję kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Tarnowiec.

Przedsięwzięcie "Poznaj Polskę"

Gmina Tarnowiec po raz kolejny otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”. Środki finansowe przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej przeznaczane są dofinansowanie wycieczek szkolnych dla klas I-III oraz IV-VIII.

Gmina Tarnowiec ogłasza sprzedaż końcową paliwa stałego dla gospodarstw domowych w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r. w cenie 1890 zł/brutto za tonę.

Diamentowy Laur dla firmy ERKO

W czwartek, 20 kwietnia wieczorem podczas Gali "Najlepsi z Najlepszych" w auli im. Anny Wasilewskiej w Olsztynie Firma ERKO sp. z o.o. sp. k. z oddziałem w Czeluśnicy otrzymała Diamentowy Laur, wyjątkową nagrodę dla przedsiębiorstw i osób, które w ubiegłym roku wyróżnili się szczególnie, promując region Warmii, Mazur i Powiśla swoją działalnością społeczną, kulturalną, biznesem oraz pracą.

Modernizacja dróg gminnych

W dniu 27 kwietnia 2023 roku, Gmina Tarnowiec podpisała umowę na realizację zadania, polegającego na wykonaniu prac – robót budowlanych pn.: "Modernizacja dróg na terenie Gminy Tarnowiec w roku 2023". Zakres zadania obejmuje przebudowę, remont (modernizację) istniejących dróg gminnych.

Nabór dzieci do żłobka

Samorządowy Żłobek w Tarnowcu ogłasza nabór dzieci do żłobka na rok szkolny 2023/2024. Termin rekrutacji: 04.05.2023 r. - 19.05.2023 r.

Dawid Sanocki zwycięzcą etapu w konkursie historycznym

Uczeń klasy szóstej Dawid Sanocki został zakwalifikowany do etapu centralnego XXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 – 1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej "

Obchody Narodowego Święta Konstytucji Trzeciego Maja

Wójt Gminy Tarnowiec oraz Proboszcz Sanktuarium MBZ w Tarnowcu zapraszają na obchody Narodowego Święta Konstytucji Trzeciego Maja.

Spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich

Serdecznie zapraszamy Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Tarnowiec na spotkanie, które odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2023 r. w Podkarpackiej Szkole Wyższej.

Kondolencje

Pani Krystynie Wąsik – Skarbnikowi Powiatu Jasielskiego

Pani Agnieszce Wąsik – pracownikowi Urzędu Gminy w Tarnowcu

wyrazy najgłębszego współczucia

oraz szczere kondolencje z powodu śmierci

Mamy