W dniu 11 marca 2010 roku w Domu Ludowym w Tarnowcu odbyły się uroczyste obchody Dnia Kobie zorganizowane przez Gminna Rade Kół Gospodyń Wiejskich, Kolo Gospodyń Wiejskich w Tarnowcu i Gminę Tarnowiec.

Staraniem Rady Sołeckiej i Koła Gospodyń Wiejskich w Tarnowcu zorganizowany został BAL SENIORA na których zaproszonych zostało 167 osób, niestety uczestniczyło tylko 48 zaproszonych którzy przy suto zastawionym stole obejrzeli program  słowno - muzyczny przygotowany przez Panią Martę Kapała

W dniu 9.02. 2010 r. w Domu Ludowym we Wrocance odbyła się noworoczna choinka wraz z balem karnawałowym dla dzieci. Było to kolejne z cyklu spotkań profilaktycznych, organizowanych pod hasłem ŻYJ WESOŁO BAW SIĘ ZDROWO.

W dniu 12.02. w miejscowości Czeluśnica gm. Tarnowiec do przydrożnego rowu obok szkoły wpadł samochód ciężarowy przewożący tekturę do jednego z zakładów produkcyjnych  w Czeluśnicy.Pomimo wielokrotnych prób wyciągnięcia uwięzionego samochodu przy pomocy ciągników rolniczych jak i popularnej "dmuchawy" odśnieżającej  zawiane śniegiem drogi, nie udało się wyciągnąć samochodu z fosy.

 W Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach poetka ludowa Maria Tomasik  9 lutego 2010 roku podpisała czytelnikom  nowy tomik wierszy i inscenizacji pt. "Ogród wspomnień".

Galeria zimowych zdjęć z terenów Gminy Tarnowiec po zawiejach i zamieciach śnieżnych.

Uczniowie ZSP w Umieszczu i Tarnowcu laureatami XVII Wojewódzkiego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych który odbył się 11 stycznia 2010r. w Rzeszowie.

OSP w Tarnowcu serdecznie dziękuje wszystkim mieszkańcom  Tarnowca za ciepłe i szczodre przyjęcie nas w swych domach gdy końcem ubiegłego roku odwiedziliśmy Was z życzeniami i naszymi kalendarzami.

W dniu 01.02.2010r w Nowym Gliniku w sali domu ludowego odbyło się uroczyste otwarcie Świetlicy Środowiskowej oraz pierwsze z cyklu spotkań profilaktycznych, organizowanych pod hasłem ŻYJ WESOŁO BAW SIĘ ZDROWO.

Dnia 22 stycznia 2010 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Roztokach przygotowali program artystyczny dla swoich Babć i Dziadków. Szanowni Jubilaci ,jak co roku przybyli bardzo licznie na tę szczególną uroczystość.