Międzynarodowy sukces uczniów z Umieszcza i Tarnowca 1 czerwca 2008 r. we Wiśniowej odbył się koncert laureatów I Międzynarodowego Konkursu „Piosenki Naszych Ojczyzn w Unii Europejskiej”.

19 czerwca 2008 roku w świetlicy Urzędu Gminy w Tarnowcu odbyło się wręczenie nagród Wójta Gminy Tarnowiec dla najlepszych uczniów.

W dniu w 19 czerwca br. W budynku zabytkowego Dworu w Tarnowcu odbyła się rozprawa administracyjna dotycząca postępowania o wpisanie do ewidencji zabytków malowideł ściennych

W dniu 14 czerwca w domu ludowym w Potakówce odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 60 lecia KGW w Potakówce, oraz zespołu śpiewaczego Potakowianki.

W dniu 1 czerwca br. w Sądkowej zorganizowano uroczyste obchody Dnia Dziecka

W dniu 8 czerwca br. odbyły się uroczyste obchody jubileuszu Stulecia OSP w Gliniku Polskim oraz poświęcenia i otwarcia nowo wybudowanej remizy.

Szkoła Podstawowa w Czeluśnicy zaprasza w dniu 8 czerwca 2008r na Festyn Szkolny!

Dzień 28 maja to Święto Patrona Zespołu Szkół Publicznych w Roztokach im. Stefana kardynała Wyszyńskiego.

WycieczkaDnia 27.05.08r. dzieci z klas młodszych Zespołu Szkół Publicznych w Roztokach były na wycieczce w Wieliczce i Krakowie.

Rozwój i odnowa obszarów wiejskich to jedno z kluczowych wyzwań, jakie stoją przed Polską w okresie integracji z Unią Europejską. Zasadniczym jej celem jest wzmocnienie działań służących zmniejszaniu istniejących dysproporcji i różnic w poziomie rozwoju obszarów wiejskich w stosunku do terenów miejskich.