Burmistrz Miasta Jasła zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu "Zintegrowanej Strategii Świadczenia Usług Publicznych dla jasielskiego obszaru funkcjonalnego na lata 2014 - 2020" wraz z projektem "Prognozy Oddziaływania na Środowisko Zintegrowanej Strategii Świadczenia Usług Publicznych dla jasielskiego obszaru funkcjonalnego na łata 2014 -2020"