Dofinansowanie na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni

Ogłoszono wyniki ósmej edycji Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład. Gmina Tarnowiec otrzymała 7 125 000,00 zł dofinansowania na Przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Gminie Tarnowiec.

Kondolencje

Panu Radosławowi Kujawskiemu – Kierownikowi Wydziału Gospodarczego wyrazy najgłębszego współczucia oraz szczere kondolencje z powodu śmierci Mamy.

Dofinansowanie dla Gminy Tarnowiec

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki dwóch naborów wniosków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - miło nam poinformować, że gmina Tarnowiec otrzymała dofinansowanie na realizację dwóch zadań.

Jubileusz 50-lecia w Gminie Tarnowiec

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, świętowało w Gminie Tarnowiec 31 par, które wyraziły zgodę na wystąpienie do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o przyznanie okolicznościowych medali. „Prawdziwą miłość poznaje się nie po jej sile, lecz po czasie jej trwania"

Poszukiwani właściciele dwóch psów

Poszukiwani właściciele dwóch psów, które znalezione zostały w miejscowości Nowy Glinik, Gmina Tarnowiec.  Aktualnie pieski są zabezpieczone i czekają na odbiór. Informacje pod numerem 134255529

Remont schodów wejściowych do budynku komunalnego Ośrodka Zdrowia w Tarnowcu

Informujemy, iż od piątku 22 września 2023r rozpoczną się prace związane z remontem schodów wejściowych do budynku Ośrodka Zdrowia w Tarnowcu. Na czas prac wejście główne zostanie wyłączone z użytkowania dostęp do obiektu będzie możliwy od strony północnej (wejście na rehabilitacje).

Dziecięcy Uniwersytet Techniczny w Jaśle

Zajęcia Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego odbywają się w Rzeszowie oraz w Filiach w Mielcu, Dębicy, Jaśle, Ustrzykach Dolnych oraz Zarszynie. Zajęcia przeznaczone są dlauczniów szkół podstawowych w wieku od 7 do 12 lat.

Remont mostu w Czeluśnicy, utrudniania w ruchu!

Rozpoczynają się prace przy remoncie przepustu pod drogą powiatową Jasło-Zręcin w Czeluśnicy. Droga będzie całkowicie zamknięta!

OBWIESZCZENIE z 18 września 2023 r. Na podstawie art. 9o ust. 6 i 6a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2023 r., poz.1786, ze zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775, ze zm.)

Umowa na dofinansowanie Modernizacji Domu Ludowego w Potakówce

W dniu 18.09.2023 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Wicemarszałek Województwa Pan Piotr Pilch, Członek Zarządu Pani Anna Huk oraz Wójt Gminy Tarnowiec Pani Agata Augustyn i Skarbnik Gminy Pani Aneta Świdrak podpisali umowę o przyznaniu pomocy i dofinansowaniu realizacji przez Gminę Tarnowiec operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 dla projektu "Modernizacja Domu Ludowego w Potakówce”.