Dnia 6 czerwca 2013 roku w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gliniku Polskim odbył się XII Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolnej pt. „Moja ulubiona piosenka”, w którym uczestniczyły dzieci z oddziałów przedszkolnych z Czeluśnicy, Łubienka, Nowego Glinika, Roztok, Wrocanki i Glinika Polskiego.

Wszyscy uczestnicy zaprezentowali piosenkę i jeden pląs. Młodzi artyści porwali całą publicznośc do wspólnej zabawy. Na zakończenie wszyscy zwycięscy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane przez Stowarzyszenie Unia Szkół oraz uczestniczyli we wspólnym poczęstunku.
Popisy młodych wykonawców oglądał Pan Wójt Gminy Tarnowiec Bogusław Wójcik, który zaszczycił nas swoją obecnością, a uczestników obdarował słodyczami. Oraganizatorzy Ferstiwalu dziękują również Panu Prezesowi Stowarzyszenia Unia Szkół Wiesławowi Gawłowi oraz Panu sołtysowi Krzysztofowi Wiktorskiemu za ufundowanie pamiątek i słodyczy dla wszystkich dzieci.

Dziękujemy również Radzie Rodziców za nieocenioną pomoc i wsparcie przy organizacji Festiwalu.

IMG_6550.JPGIMG_6567.JPGIMG_6547.JPGIMG_6546.JPGIMG_6569.JPGIMG_6548.JPGIMG_6541.JPGIMG_6554.JPGIMG_6561.JPGIMG_6565.JPGIMG_6555.JPGIMG_6568.JPGIMG_6542.JPGIMG_6564.JPGIMG_6566.JPGIMG_6549.JPGIMG_6551.JPGIMG_6556.JPGIMG_6571.JPGIMG_6557.JPGIMG_6562.JPGIMG_6559.JPGIMG_6563.JPGIMG_6545.JPGIMG_6543.JPGIMG_6560.JPGIMG_6544.JPGIMG_6552.JPGIMG_6553.JPGIMG_6570.JPGIMG_6558.JPG