Gwałtowne oberwanie chmury po raz kolejny spowodowało że zostały zalane Tarnowiec, Gąsówka, Umieszcz, Czeluśnica i Gliniczek. Synoptycy ostrzegają przed kolejnymi opadami deszczu. Ich skutkiem mogą być kolejne podtopienia.

27 czerwiec 2009 r.

100_8083.JPG100_8076.JPG100_8075.JPG100_8060.JPG100_8078.JPG100_8070.JPG100_8077.JPG100_8081.JPG100_8066.JPG100_8086.JPG100_8072.JPG100_8084.JPG100_8074.JPG100_8082.JPG100_8079.JPG100_8085.JPG100_8067.JPG100_8073.JPG

28 czerwiec 2009 r.

SDC17608.JPG100_8312.JPG100_8252.JPG100_8276.JPG100_8301.JPG100_8281.JPG100_8318.JPG100_8279.JPG100_8295.JPG100_8306.JPG100_8254.JPG100_8321.JPG100_8282.JPG100_8342.JPG100_8242.JPG100_8302.JPGSDC17618.JPG100_8245.JPG100_8287.JPG100_8334.JPGSDC17610.JPG100_8262.JPG100_8278.JPG100_8264.JPGSDC17605.JPG100_8338.JPG100_8243.JPG100_8293.JPG100_8330.JPG100_8296.JPG100_8280.JPG100_8289.JPG100_8273.JPG100_8274.JPG100_8263.JPG100_8265.JPG100_8327.JPG100_8313.JPG100_8259.JPG100_8268.JPG100_8310.JPG100_8340.JPG100_8333.JPG100_8343.JPG100_8240.JPG100_8291.JPG100_8325.JPGSDC17612.JPG100_8298.JPG100_8335.JPG100_8307.JPG100_8315.JPG

29 czerwiec 2009 r.

100_8390.JPG100_8414.JPG100_8403.JPG100_8387.JPG100_8413.JPG100_8379.JPG100_8360.JPG100_8394.JPG100_8411.JPG100_8381.JPG100_8406.JPG100_8366.JPG100_8384.JPG100_8362.JPG100_8373.JPG100_8404.JPG100_8400.JPG100_8372.JPG100_8375.JPG100_8374.JPG100_8391.JPG100_8412.JPG100_8368.JPG100_8383.JPG100_8419.JPG100_8420.JPG100_8417.JPG100_8409.JPG100_8363.JPG100_8386.JPG100_8395.JPG100_8415.JPG100_8376.JPG100_8365.JPG