Oddajemy do rąk naszych czytelników nowe wydanie Biuletynu Informacyjnego Gminy Tarnowiec. Jest to przede wszystkim krótka forma rocznego podsumowania pracy obecnych władz naszej gminy.

Zanim obejrzeliśmy się, kolejny rok dobiega końca. Był to rok naszych wspólnych starań o lepsze warunki życia w naszej gminie, ale i rok indywidualnych trosk, radości, sukcesów i porażek każdego z nas.

Wchodzimy w czas podsumowań tego co udało się zrealizować z naszych zamierzeń, ale także podejmujemy plany na rok następny. Jaki był rok 2023? Ze swojej perspektywy myślę, że udany. W każdej dziedzinie naszej działalności podejmowaliśmy starania, aby poprawiać, ulepszać, usprawniać. Zawsze chciałoby się szybciej, więcej…, ale możliwości są jednak ograniczone, głównie czasowe i finansowe.

W niniejszym wydaniu biuletynu znajdziecie Państwo informacje na temat ostatnich poczynionych inwestycjach na terenie gminy, oraz na temat wszelkich innych działań. Kończymy realizację tegorocznego budżetu z przeświadczeniem, że był to kolejny budżet rozwoju naszej gminy. Cieszymy się z każdego wykonanego odcinka drogi, z każdej nowopowstałej lampy oświetlenia drogowego, z przeprowadzonej modernizacji szkoły, która była od wielu lat planowana...

Ostatnie dni to intensywna praca nad przyszłorocznymi planami. Odbyły się wszystkie posiedzenia komisji Rady Gminy, które bardzo szczegółowo przeanalizowały założenia budżetowe na 2024 rok. Szczególną uwagę poświęciliśmy propozycjom inwestycyjnym opiewającym na łączną kwotę ponad 25 mln zł. Praktycznie w każdym sołectwie zaplanowane są jakieś prace. Będzie to zatem rok wytężonej pracy i mam nadzieję wymiernych jej efektów poprawiających warunki życia mieszkańców na terenie naszej gminy.

Z tą nadzieją zachęcam Państwa do lektury niniejszego biuletynu.

Wójt Gminy Tarnowiec
Agata Augustyn

Biuletyn Informacyjny Gminy Tarnowiec